TEL. 93 821 28 86

LL 245 - CARRER MAJOR

Local condicionat de 65 m2, compost de sala polivalent i 1 bany. Patí de llums. Subministrament d'aigua i llum.

PREU: 300 €

Informació addicional

  • formulari:
    Més informació
    Contacta amb nosaltres per a rebre més informació dels nostres inmobles